Een stad voor alle Rotterdammers

Rotterdam is een fantastische stad. Hier gebeurt het. Hier wordt altijd wel een waanzinnig nieuw gebouw neergezet. Hier zijn elke dag Rotterdammers in verenigingen, buurtgroepen en door middel van bewonersinitiatieven druk bezig om de stad mooier, schoner en leuker te maken. Hier hebben we met de grootste haven van Nederland de mogelijkheid de motor te zijn achter die nieuwe groene economie. En met de jongste en meest diverse bevolking van Nederland kunnen we hier als geen andere plek innoveren en vernieuwen.

Ik ben dan ook optimistisch over deze stad. Niet omdat er in Rotterdam geen problemen zijn, maar omdat Rotterdam zo ongelofelijk veel potentieel heeft. Dat is ook waarom ik actief ben voor GroenLinks Rotterdam én waarom ik het bestuur van deze stad wil veranderen. Want dat potentieel maken we niet los met dit stadsbestuur. Een bestuur dat naar haar eigen inwoners kijkt met wantrouwen en achterdocht. Met maatregelen zoals de Rotterdamwet, de verplichte tegenprestatie en een woonvisie die duizenden betaalbare woningen sloopt. Daardoor krijgen Rotterdammers terecht het gevoel dat ze dagelijks weer moeten bewijzen dat ze in Rotterdam mogen wonen. Dat moet anders en dat kán ook anders.

We kunnen de Rotterdamse economie innoveren en vergroenen  met bijvoorbeeld de bouw van nieuwe windparken en door in te zetten op het herwinnen van grondstoffen uit afval. Zo zorgen we voor meer en betere banen. We kunnen de toon ons debat veranderen en zo mensen niet meer wegduwen maar ze erbij halen. We kunnen de zorg voor zieke Rotterdammers verbeteren door met elkaar samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren. Dat is absoluut mogelijk in onze mooie stad. Maar om dat te bereiken hebben we een stadsbestuur nodig dat vertrouwen heeft in de Rotterdammers. Een bestuur dat ruimte biedt en er is voor iedereen. Voor die ruimte en dat vertrouwen wil ik graag gaan staan in de Rotterdamse gemeenteraad. Voor een stad voor alle Rotterdammers.